HELE REGIONENS KULTURARV SAMLES HER

– 70 000 HYLLEMETER (70 KM!) MED ARKIV –

Statsarkivet i Stavanger, Stavanger byarkiv, Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKA) og deler av VID historiske arkiv samles nå under ett tak. Arkivenes hus vil bli et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet fra hele Rogaland. 

Bygget, med sine arkiv, vil ha som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur. Det omfattende materialet vil bli lett tilgjengelig for så vel studenter og forskere ved universitetet, som for publikum. De samarbeidende institusjoner oppbevarer et omfattende informasjonsmateriale fra alle samfunnssektorer, fra statlig og offentlig forvaltning, og fra private bedrifter og organisasjoner. Materialet spenner over 500 år, fra ca. 1550 til i dag. Arkivenes hus rommer alt fra protokoller og brev, til foto, film og elektroniske data.

Ingen andre bygg i Rogaland vil romme så mye av vår felles historie.