Arkivenes hus ligger gunstig plassert på Ullandhaug – midt mellom bysentrum, industriområder og med Universitetet i Stavanger og Ipark som nærmeste nabo. Det betyr at det er lett å komme til og fra og man slipper unna de verste trafikale problemene i området. 

Det er gode kollektivforbindelser hit, med busstrasse rett utfor døra! Kommer man til fots eller syklende kan man nyte godt av Sørmarka som nærmeste nabo.

FAGMILJØ & FELLESSKAP NÆR UiS OG IPARK
På Ullandhaug blir du en del av et mangfoldig fagmiljø og får mange gode naboer. Nærmeste nabo er Ipark,et internasjonalt senter for innovasjon, forskning og næringsutvikling med omlag 150 bedrifter.