MANGFOLDIG
FAGMILJØ & GODE NABOER

Som leietaker blir man en del av Ipark, et
internasjonalt senter for innovasjon, forskning og nærings-
utvikling med omlag 130 bedrifter.

 

 

Å VÆRE DEL AV NOE STØRRE

Mangfoldet gir en ekstra dimensjon til livet i Ipark. Her arbeider alle typer virksomheter side om side, både bedrifter, offentlige aktører og forsknings- og undervisningsmiljø. Man møter både likesinnede og potensielle samarbeidspartnere – det blir det god energi av.

 

Ipark huser både nystartede og bedrifter med lengre fartstid som er ledende innen innovasjon og teknologi. Her har mange bedrifter hatt sin spede begynnelse de siste 14 årene. I Ipark finner du miljøer som bidrar til økt innovasjon og verdiskaping i regionen. Les mer på www.ipark.no