Byarkivet i Stavanger, Statsarkivet i Stavanger, og IKA (Interkommunalt Arkiv) samles nå under ett tak. Arkivenes hus vil bli et sentralt kultur- og forskningssenter som vil inneholde det viktigste historiske kildematerialet for Rogaland. 

Arkivenes Hus vil ha som formål å formidle kunnskap og gi innsikt om historie og kultur. Det omfattende materialet vil bli lett tilgjengelig for så vel studenter og forskere ved universitetet som for publikum. De samarbeidende institusjoner oppbevarer et omfattende informasjonsmateriale fra alle samfunnssektorer, fra offentlig og kommunal forvaltning og fra private bedrifter og organisasjoner. Materialet spenner over 500 år, fra ca. 1550 til i dag. Materialet oppbevares som papirarkiver, fotografier, film og video, lydfestinger og digitalt og elektronisk materiale.